Ráckevei Kis-Duna Naturpark Egyesület

Ráckevei Kistérség
BEMUTATKOZÁS
NATURPARKOK
NATURPARK CÍM
A NATURPARK JELENTŐSÉGE
Az ember: a táj formálója
AZ EGYESÜLET
CÉLOK
TEVÉKENYSÉGEK
ALAPSZABÁLY
RÁCKEVEI KISTÉRSÉG
TELEPÜLÉSEK
PARTNEREK
KAPCSOLAT
JELENTKEZÉSI LAP
ADATOK /BANKSZÁMLA
2011-es beszámoló

HÍREK
Az Egyesületet bejegyezték
- 2007.05.03.

A Pest megyei Bíróság
4. Pk.60.609/2006/4.sz. határozatával

a Ráckevei Kis-Duna Natúrpark Közhasznú Egyesületet a TE 4870.sz. alatt nyilvántartásba vette.

A határozat kelte: 2007. március 19.


Mit takar maga a natúrpark fogalom?

A természet védelméről szóló törvény 2004. évi módosítását megelőzően natúrparkok létesítésére nem volt jogi lehetőség Magyarországon, ennek ellenére az ország több pontján alakult natúrpark (Írottkő Natúrpark, Őrség-Raab-Goricko Natúrpark, Kerkamente Natúrpark, Körösök Völgye Natúrpark, Ipolymente-Börzsöny Natúrpark, Soproni Hegység Natúrpark) az önkormányzatok és nem kormányzati szervek közreműködésével.

2004-től a környezetvédelmi miniszter adományozza oda a natúrparki címet, azoknak a nagy kiterjedésű természeti, tájképi, kultúrtörténeti értékekben gazdag területeknek, amelyek a felüdülés, a gyógyulás, a fenntartható turizmus, a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, természetkímélő gazdálkodás céljait szolgálják.

A KVVM Természetvédelmi Hivatalában történt konzultáció során megkaptuk a kialakítás alatt lévő jogszabály főbb pontjait és azt a mintát, amelyet a csatlakozó önkormányzatok részéről a Minisztérium kér a Natúrpark cím adományozásához.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:A Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény módosításait az Országgyűlés 2004. június 21-én fogadta el, melybe a natúrpark fogalma, valamint a natúrpark létrehozása meghatározásra került az alábbiak szerint:

„A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 4. §-a a következő p) ponttal egészül ki: p) natúrpark: az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe, amely e jogszabályban foglaltaknak megfelelően jön létre.A Tvt a következő 29/A §-sal egészül ki: 29/A § Természeti terület, védett természeti terület, valamint ezen területek meghatározott része tekintetében a miniszter - ha annak nemzetközi gyakorlatban kialakult és elfogadott feltételei fennállnak - a natúrpark elnevezés használatához hozzájárulhat.

2004 óta 8 egyesület adott be Magyarországon kérelmet natúrpark létesítésére, illetve e cím használatára. Tőlünk nyugatabbra tekintve : számuk, szervezettségük, állami támogatottságuk tekintetében a kontinensen Franciaország jár az élen, de számuk mára már Ausztriában is elérte a 30-at és kormány-, illetve tartományi támogatásban részesülnek.

Honlapkészítés