Ráckevei Kis-Duna Naturpark Egyesület

Ráckevei Kistérség
BEMUTATKOZÁS
NATURPARKOK
NATURPARK CÍM
A NATURPARK JELENTŐSÉGE
Az ember: a táj formálója
AZ EGYESÜLET
CÉLOK
TEVÉKENYSÉGEK
ALAPSZABÁLY
RÁCKEVEI KISTÉRSÉG
TELEPÜLÉSEK
PARTNEREK
KAPCSOLAT
JELENTKEZÉSI LAP
ADATOK /BANKSZÁMLA
2011-es beszámoló

HÍREK
Az Egyesületet bejegyezték
- 2007.05.03.

A Pest megyei Bíróság
4. Pk.60.609/2006/4.sz. határozatával

a Ráckevei Kis-Duna Natúrpark Közhasznú Egyesületet a TE 4870.sz. alatt nyilvántartásba vette.

A határozat kelte: 2007. március 19.


BEMUTATKOZÁS

"Amint az utolsó fát kivágtuk, az utolsó halat kifogtuk és az utolsó folyót is megszennyeztük, rájövünk majd, hogy a pénz nem ehető! "


A Ráckevei Tourinform Iroda civil szervezetekkel, vállalkozókkal és magánszemélyekkel együtt kezdeményezi egy olyan település- és vidékfejlesztési platform: Egyesület, majd Natúrpark – létrehozását és működtetését, amely a kistérség településeinek, vállalkozásainak, turisztikai attrakcióinak, természeti és kulturális értékeinek a meglévő lehetőségek bevonásával és kihasználásával, továbbfejlesztésével mutatja be, teszi hozzáférhetővé.

A mostanra körvonalazódott elképzelést
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala,
a Pest megyei Önkormányzat Környezetgazdálkodási Irodája,
a Tourinform illetékes vezetői és a tárgyban 2006. november 17-én tartott első megbeszélésen résztvett polgármesterek, vállalkozók előzetesen is támogatják.

A szerzők felkutatták, tanulmányozták a tárgyban fellelhető dokumentumokat, már működő rendszereket, konzultációkat folytattak és ez alapján vázolták fel a megvalósítás lehetséges ideáját annak érdekében, hogy megszerezzék az érintett kistérség önkormányzatainak, vállalkozóinak és lakosainak támogatását és aktív együttműködését.

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv hét regionális operatív programjának mindegyike prioritásként jelöli meg a turisztikai, rekreációs fejlesztést.
Ezen belül a régiót, illetve a kistérséget érintő tervek, fejlesztési irányok a foglalkoztatást, a növekedést jelölték meg, amelyben a legfőbb prioritás a versenyképesség és a vonzerő növelése.

Ennek egyik – jövőbe mutató és a fellelhető dokumentumok alapján központi és EU forrásokból is támogatásra érdemes módját vázolták fel, hiszen a kistérség potenciálja reménykeltő adottságokkal rendelkezik.

A koncepció kidolgozói remélik, hogy az érintett önkormányzatok, szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek, civil szervezetek ezek alapján nem csupán támogatják az elképzelést, hanem aktív szerepet vállalnak a szervezésben, lebonyolításban.

Honlapkészítés