Ráckevei Kis-Duna Naturpark Egyesület

Ráckevei Kistérség
BEMUTATKOZÁS
NATURPARKOK
NATURPARK CÍM
A NATURPARK JELENTŐSÉGE
Az ember: a táj formálója
AZ EGYESÜLET
CÉLOK
TEVÉKENYSÉGEK
ALAPSZABÁLY
RÁCKEVEI KISTÉRSÉG
TELEPÜLÉSEK
PARTNEREK
KAPCSOLAT
JELENTKEZÉSI LAP
ADATOK /BANKSZÁMLA
2011-es beszámoló

HÍREK
Az Egyesületet bejegyezték
- 2007.05.03.

A Pest megyei Bíróság
4. Pk.60.609/2006/4.sz. határozatával

a Ráckevei Kis-Duna Natúrpark Közhasznú Egyesületet a TE 4870.sz. alatt nyilvántartásba vette.

A határozat kelte: 2007. március 19.


A Ráckevei kistérség egyedi , átfogó turisztikai terméke lehet a natúrpark.

A natúrpark alapja a fenntartható, ökológiai szemléletű turizmus, a természeti környezet értékeinek megőrzése, együtt élni ezekkel a jelenben, és a jövő számára is megőrizni.
Cél, hogy a Ráckevei Kis-Duna Natúrpark Magyarországon, a főváros vonzáskörzetében és külföldön is egy márka legyen, ökológiai szemléletű turizmust jelentsen, ahol a vendég szép, tiszta természeti környezetben ismerheti meg a tájegység értékeit, ahol odafigyelnek a vendég igényeire, de a vendég számára is fontos a környezet védelme.

A turizmusban a kínálat központi eleme a turisztikai termék.
Ez a turisztikai termék lehet egyetlen szolgáltatás vagy a turista igényeit kielégítő komplex szolgáltatáscsomag. Ezt tudja nyújtani a kistérség valamennyi szolgáltatója, kínálata, turisztikai vonzereje - amennyiben ezek nem önállóan, szétaprózva, egymás hatását kioltva jelennek meg.

A szinergia hatására építve különböző tematikus parkokat, útvonalakat szeretnénk kialakítani, amelyek segitik a foglalkoztatást, a vonzerő népszerűsítését és növelését – egész évben.

És itt jelentősége van – mert lehet – annak, hogy nemcsak egy szezonra, hanem az év teljes időszakára képes programot, szolgáltatást nyújtani a kistérség.

Ezek felkutatása, rendszerbe szervezése és összehangolása sokkal nagyobb hozzáadott értéket képvisel valamennyi önkormányzat és vállalkozás számára, mint amennyit egyenként képesek lennének finanszírozni.

A Ráckevei kistérség számára Budapest, a majd kétmilliós főváros közelsége olyan fejlesztési lehetőségeket kínál, amelyek a nagyvárosból a természetbe vágyakozó emberek igényeit (rekreáció, sport, mentális egészség megőrzése, gyógyulás – a kultúra, a sport, a természet nyújtotta lehetőségek által) képes kielégíteni.

Az elmúlt időszakban a főváros Duna-parti, északi része Szentendre, Leányfalu, stb. sokkal nagyobb, pezsgőbb kínálatot tudott nyújtani, mint a déli, pedig programokban, vonzerőkben itt sincs hiány.

A Savoyai kultusz, a János vitéz hagyományának népszerűsítése, továbbiak felkutatása és rendszerbe szervezésével ez a kistérség ismét visszanyerheti régi fényét, kivívhatja méltó helyét a Budapest környéki agglomeráció értékei között.

A térség turisztikai termékei függnek a meglévő természeti adottságoktól, ezek vonzerejétől, a fejlettség szintjétől. A kínálat alapvető elemei a táji, történelmi adottságok külső tényezők - közvetlenül ezekre hatni nem tudunk.

A turizmus struktúrájának elemei pl. szálláshely, fürdő, egyéb szolgáltatások, speciális turisztikai kínálat - komoly tőkebefektetést és marketingtevékenységet igényel.
Ez viszont csak tudatos tervezéssel és szervezéssel, marketingkommunikációs munkával és megfelelő ütemezéssel valósítható meg.

A Budapest környéki termálgyűrűhöz való kapcsolódás is az egyik lehetőség.

A települések nyújtotta attrakciók sokszínűsége, a természetes élőhelyek látványa, a természet (Duna) közeli élet, a régi korok hangulata, a pincészetek sok látogatót csalogathatnak és tarthatnak a környéken.

Reméljük, hogy ezt érzékelve a vállalkozó kedvű falusiak megnyitják portáikat az ide látogató vendégek előtt (falusi turizmus).

A hagyományőrző, kulturális és nemzetiségi rendezvények mellett tanösvények, speciális túrák, utak, útvonalak kialakítására is lehetőség nyílik.

Az ínyencek számára is sok érdekességgel szolgálhat ez a térség.

A Kiskunsági Nemzeti Park, mint országos jelentőségű védett természeti terület mellett fellelhetők még helyi jelentőségű védett természeti területek (úszóláp) ami bizonyítja, hogy a helyi lakosság a természetvédelem ügyét fontosnak tartja, tenni is képes érte.

A natúrparki turisztikai termékek jó alapot biztosítanak a fejlesztéseknek; a hangsúly a termékek minőségi fejlesztésén, a kínálati elemek újjáalakításán, kibővítésén, egyedi, új termékek megjelenésén van. Nem elhanyagolható a jelentősége a munkahelyteremtésben, a munkaerőképzés orientálásában, a versenyképes piaci jelenlétben. Egy olyan szerveződéssel több, amely szintén forrásokat csatlakoztathat a helyi fejlesztésekhez.

JAVASOLT LÉPÉSEK: (főbb vonalakban)Támogatás esetén felhatalmazás kérése

Önkormányzatok tájékoztatása – támogatásuk megszerzése
Egyesület létrehozása
Ügyintéző szervezet kialakítása
Alapszabály szerinti tevékenység megindítása
A Natúrpark cím elnyerése – pályázatok, fejlesztések, koordináció

Bízunk abban, hogy az érintett települési önkormányzatok kezdeményezésünkben, ebben az új típusú társadalmi összefogásban is felismerik a hosszú távon fenntartható, természeti és kulturális értékeken alapuló fejlesztés lehetőségét.

Ehhez egy szándéknyilatkozat szükséges részükről.

Fontos, hogy a térség adottságaival összhangban álló fejlesztési igények, az érdekérvényesítés lehetőségei ezen a csatornán is összehangoltak legyenek. A térség települései, lakói, civil szerveződései, baráti körei számára jelentős támogatást, nyilvánosságot jelenthet a Natúrpark kebelén belüli működés.

Összefoglalva: a forrásként felsorolt dokumentumok mindegyike szorgalmazza a kistérségi élményláncok kialakítását és ezek felkutatása, felmutatása, értékesíthető turisztikai termékké történő alakítása az elkövetkező időszak feladata.

Ráckeve, 2006. november


Honlapkészítés